top of page

Psychologische consultatie

Het samenspel van gender, leeftijd, etnische achtergrond, familiale achtergrond, socio-economische status en de maatschappelijke context….kun je nooit wegdenken bij het ontstaan van psychische klachten.

Psychische klachten zijn vaak symptomen van problemen binnen de sociale structuren waarin een persoon verkeert. 

Ik neem al deze factoren mee in hoe ik psychische klachten bekijk.

Ik ga uit van gelijkwaardigheid in een therapeutische relatie. Ik zet me niet in de positie van de ‘alwetende psycholoog’ die je vertelt hoe de vork aan de steel zit. Jij geeft betekenis aan jouw verhaal.

Voor mij draait het niet om diagnoses stellen. Zie me als een partner in jouw helingproces.  Verder geloof ik dat psychologische begeleiding empowerend moeten zijn.

Bij de eerste afspraak verkennen waarom je psychologische begeleiding wenst. Dit is ook het moment om te ervaren of het tussen ons klikt als cliënt en psycholoog. 

 

Wens je de psychologische consultaties verder zetten, dan ondertekenen we een zorgovereenkomst. Het aantal sessies bepalen we in overleg. Heb je meer gespecialiseerde hulp nodig, dan verwijs ik je door naar de juiste zorg- of hulpverlener. In samenspraak met jou volg ik samen met de huisarts en/of specialist jouw zorgtraject op.

Een consultatie duurt 45 minuten en kost €50. Sommige mutualiteiten vergoeden gedeeltelijk een consultatie bij een psycholoog. Vraag de voorwaarden na bij je mutualiteit. Bij annuleringen graag 24 uur op voorhand verwittigen, anders wordt het consult aangerekend.

bottom of page